Svenskarna med funktionsnedsättning och internet–analys

Detta projekt är ett komplement till 2021 års datainsamling, som Begripsam finansierar med egna medel. Projektet kommer att genomföra en kompetensutvecklingsinsats riktat till intresseorganisationer.

Projekttid: 2021–2022
Finansiär: Post- och telestyrelsen (PTS)
Projektägare: Begripsam AB
Samarbetspartner: Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Centrum för klinisk forskning i Dalarna (CKF), Dyslexiförbundet, FUB, Neuroförbundet, Funktionsrätt Skåne och PRO, Pensionärernas Riksorganisation

Projektet består av tre etapper:

  • Grundläggande förståelse för samhällsstatistik samt små och ovanliga populationer
  • Skapa onlineutbildning + stödmaterial samt analys av data
  • Produktion av datadrivet intressepolitiskt material

I projektets slutskede kommer vi att genomföra informationsaktiviteter till fler organisationer inom funktionsrättsrörelsen men också till andra pensionärsorganisationer.

Kontakt

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare
E-post kerstin.ahlstrand@begripsam.com
Telefon 073-230 00 81