Artikeln publicerades 25 januari 2024

Autism och kollektivtrafik

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Från interventioner i efterhand till tidigt deltagande i planeringen.

Projekttid: 2023-09-01 - 2025-09-01
Finansiär: Vinnova
Projektägare: RISE
Samarbetspartners: Certec, Lunds Tekniska Högskola samt Quary AB

Sammanfattning

I projektet ska vi undersöka vilka tillgänglighetsbrister det finns i dagens kollektivtrafiksystem. Vi ska också undersöka vad det är som gör att personer väljer att inte resa med kollektivtrafik och vilka konsekvenser det har för dem. Vi utgår ifrån ett ”hela resan”-perspektiv för att kunna fånga upp var det kan finnas brister.

En jämförande studie kommer att utföras med den kanadensiska staden Vancouver.

Med hjälp av geografiska informationssystem och kartor så ska vi i slutet av projektet analysera och visualisera insamlade data. Förhoppningsvis kan vi även presentera nya lösningar som trafikplanerare och kollektivtrafikbolag kan ta till sig av.

På sikt hoppas vi att universell utformning används som metod inom planeringen för kollektivtrafik – på så sätt blir det tillgängligt från början.

Några av aktiviteterna i projektet

  • Två workshops. En under våren och en under hösten 2024.
  • Enkätundersökning. Kvantitativ kunskapsinsamling.
  • Användartester. Vi behöver utreda hur kartor och material ska visualiseras på ett så bra sätt som möjligt.
  • Intervjuer. Från hösten 2024, fördjupande kunskapsinsamling.
  • Hearing. För att validera resultaten och samla fler åsikter och tankar.

Mer information

Kontakta Viktor Johansson Länk till annan webbplats.
Telefon 070-767 20 46
E-post viktor.johansson@begripsam.com