Artikeln publicerades 25 januari 2024

Autism och samhällsplanering

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Från interventioner i efterhand till tidigt deltagande i planeringen.

Projekttid: 2023-09-01 - 2025-09-01
Finansiär: Formas
Projektägare: Begripsam
Samarbetspartner: Certec, Lunds Tekniska Högskola, RISE, Research Institute of Sweden samt Quary AB

Sammanfattning

I projektet ska vi ta reda på hur tillgänglighet implementeras i dagens samhällsplaneringsprocesser. Vi vill ta reda på var i samhällsplaneringen det finns brister och på vilket sätt det går att ändra samhällsplaneringen så att tillgänglighet implementeras så tidigt som möjligt i processen.

En jämförande studie kommer att utföras med den kanadensiska staden Vancouver.

Med hjälp av geografiska informationssystem och kartor så ska vi i slutet av projektet analysera och visualisera insamlade data. Förhoppningsvis kan vi även presentera nya lösningar som samhällsbyggnadssektorn kan ta till sig av.

På sikt hoppas vi på att universell utformning används som den huvudsakliga metoden inom samhällsplanering – på så sätt blir det tillgängligt från början.

Några av aktiviteterna i projektet

  • Två workshops. En under våren och en under hösten 2024.
  • Enkätundersökning. Kvantitativ kunskapsinsamling.
  • Användartester. Vi behöver utreda hur kartor och material ska visualiseras på ett så bra sätt som möjligt.
  • Intervjuer. Från hösten 2024, fördjupande kunskapsinsamling.
  • Hearing. För att validera resultaten och samla fler åsikter och tankar.

Mer information

Kontakta Viktor Johansson Länk till annan webbplats.
Telefon 070-767 20 46
E-post viktor.johansson@begripsam.com