Artikeln publicerades 25 juni 2024

Elevers digitala arbetsmiljö - en nyckel till pojkars skolresultat och mer jämställd utbildning

Skolklass. Illustration från DALLE, AI.

Jämställdhetsmyndigheten har beviljat stöd till ett projekt som ska förbättra den digitala arbetsmiljön för elever.

Projekttid: september 2024 - september 2025
Finansiär: Jämställdhetsmyndigheten
Projektägare: Elevernas riksförbund
Samarbetspartner: Add Gender AB, Begripsam AB, Gustavsbergs Gymnasium, Kvarnbergsskolan, Värmdö kommun.

 

Syfte och innehåll

Projektet vill öka jämställdheten i skolan och minska skillnaden mellan flickors och pojkars studieresultat, psykiska hälsa och inlärning.

Projektet kommer ta fram standarder och verktyg för att utvärdera och förbättra elevers digitala arbetsmiljö.

Vi ska utveckla former för hur uppgifter kan förmedlas på ett begripligt och enhetligt sätt i de olika digitala skolplattformarna. Idag lägger många elever orimligt mycket tid och energi på att hitta och förstå en uppgift. Tid som de istället borde lägga på själva lärandet.

Bakgrund

Skolan har blivit allt mer digital. Information, uppgifter och lärande sker via skolplattformar, digitala verktyg och digitala läromedel. Samtidigt ökar ojämställdheten och omkring 12% av elever når inte behörighet till gymnasiet.

Statistik från Rätten till utbildning visar att elever med NPF är överrepresenterad i gruppen som inte når gymnasiebehörighet.

Elever med NPF har extra stort behov av begriplighet, tydlighet och struktur.

Bra utformade och rätt använda digitala verktyg kan göra undervisning mer begriplig, underlätta lärande och kommunikation mellan lärare och elever. Och förbättra arbetsmiljön för lärarna, som inte behöver ägna lika mycket arbete åt att förklara en uppgift.

Begripsams roll

Begripsams roll i projektet är bland annat att

  • koordinera projektet
  • kartlägga nuläget
  • bidra med expertkunskaper om kognitiv tillgänglighet
  • planera och genomföra workshops med elever och lärare
  • ta fram en modell för att systematiskt utvärdera den digitala arbetsmiljön utifrån resultat och analys från workshoppar samt den övergripande tekniska granskningen av skolplattformen.

Länkar

Elevernas riksförbund, öppnar i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdsmyndigheten om projekt som beviljats medel, öppnar i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontakta Karin Ekelund Malmros
E-post karin.ekelund.malmros@begripsam.com