Artikeln publicerades 8 januari 2022

Hinder och möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) för politiskt deltagande

I den empiriska delen av projektet studerar vi ett världsunikt och prisbelönt tillgänglighetsinitiativ, Mitt val, som utvecklats av Studieförbundet vuxenskolan, FUB och Inre ringen.

Projekttid: 2022–2024
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektägare: Uppsala universitet
Samarbetspartner: Örebro universitet och Uppsala universitet

Forskningsstudie av Mitt val

Med en kombination av studiecirklar, lättläst politisk information och samtal med politiker som talar på ett lättillgängligt sätt försöker Mitt val skapa lika möjligheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att delta i demokratin.

Tillgänglighetsinitiativet handlar inte bara om att underlätta själva rösthandlingen i vallokalen utan också om att skapa förutsättningar för att fatta ett informerat politiskt beslut. Genom att följa studiecirklarna inför valet 2022 vill vi kartlägga upplevda hinder och utvärdera möjligheten att överkomma dessa hinder med den här typen av insatser.

Kontakt

För mer information, kontakta Stefan Johansson
Telefon: 0708 23 10 64
E-post: stefan.johansson@begripsam.com