Artikeln publicerades 16 november 2023

Levla upp

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Projektet Levla upp ska bygga ett digitalt språkutvecklande spel främst för personer med afasi, men som vi tror kan vara av intresse för många fler grupper.

Projekttid: 2023-09-01–2025-08-31
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Afasiförbundet

Sammanfattning av Levla upp

Projektet ”Levla upp” handlar om att utveckla ett digitalt språkstärkande spel som tas fram i en samskapande process med personer som har afasi. Det finns mycket lite anpassat utifrån målgruppens behov i dag och produkter för målgruppen betraktas sällan som kommersiellt gångbara av företag.

Samtidigt finns det en önskan bland Afasiförbundets medlemmar att kunna träna språk med en metod – digitalt spelande – som är underhållande och belönande (gör det möjligt att levla upp) mitt i det tragglande som det innebär är återerövra sitt språk. Grunden för utvecklingsarbetet är att spela, kommunicera kring spelande samt skapa ett digitalt spel som kan spelas på dator, surfplatta eller telefon.

Personer med afasi är med i alla aktiviteter.

Några av aktiviteter i projektet

  • Utbilda de handledare som är anställa/ideella på Mötesplats Afasi för att kunna stötta personer med afasi som vill spela spel.
  • Utveckla verksamhet baserad på att deltagare med afasi spelar och testar digitala spel. Detta görs med testledare som har logopedisk (konsult) samt digital kompetens (Begripsam som också ska vara med och utveckla spelet).
  • Ta fram beskrivningar på vad som är tillgängliga spel (digitala och icke digitala) för personer med afasi.
  • Utveckla minst ett digitalt spel som är direkt framtaget utifrån de krav och idéer som utvecklas i projektet. Ett baskrav är att personer med afasi ska uppleva att de på ett lustfyllt sätt kan ”levla upp”, det vill säga känna att de utvecklas i spelet, inte fastnar på den första nivån utan kan komma vidare. Utvecklingen av spelet sker tillsammans med personer med afasi, spelutvecklare, tillgänglighetsexperter, experter på tillgänglig design, logopeder, ledare vid Mötesplats Afasi och pedagoger på folkhögskolornas afasilinjer.

För mer information

Kontakta gärna projektledare Ester Hedberg för mer information
E-post ester.hedberg@afasi.se