Artikeln publicerades 25 januari 2024

Shared spaces Samhällsplanering

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Shared spaces betyder ungefär delade, gemensamma ytor. Tillsammans med AFRY ska vi ta fram en förstudie om hur Shared spaces fungerar för personer med olika funktionsnedsättningar.

Projekttid: 2024-01-01 – 2024-12-31
Finansiär: Vinnova
Projektägare: Afry
Samarbetspartner: Isabelle Sjövall - Neuroscience and Design Scandinavia

Sammanfattning

I det här projektet ämnar vi att tillsammans med Afry och hjärnforskare Isabelle Sjövall ta reda på hur personer med kognitiv funktionsnedsättning upplever delade platser.

Med delade platser syftar vi på platser där flera trafikslag samsas med gående och där det inte finns tydliga regler hur en ska röra sig på platsen. Det kan till exempel vara ett torg.

Några av aktiviteterna i projektet

  • Frågestund/hearing. Som en del av litteratur – och faktainsamling.
  • Workshop i Skåne. Fysisk inventering av en utvald plats.
  • Workshop i Östergötland. Fysisk inventering av en utvald plats.
  • Workshop i Stockholm. Fysisk inventering av en utvald plats.
  • Hearing. För att validera resultaten vi samlat in.

Mer information

Kontakta Viktor Johansson Länk till annan webbplats.
Telefon 070-767 20 46
E-post viktor.johansson@begripsam.com