Artikeln publicerades 6 december 2022

Våra röster ska höras!

Olika människor, några i rullstol. Illustration

Projektet "Våra röster ska höras" drivs av Funktionsrätt Stockholms stad

Projekttid: 2022–2025
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Funktionsrätt Stockholms stad
Samarbetspartner: Handikapphistoriska föreningen.

Kort om projektet

Projektet vill synliggöra personer med funktionsnedsättning genom att samla in och publicera personernas egna berättelser, på olika teman.

Temat för den första insamlingen är: ”Att leva i Stockholms stad med funktionsnedsättning under Covid-19".

Ytterligare en antologi kommer att göras i projektet under ännu inte bestämt tema.

Vi samlar och publicerar berättelser

Vi ska skapa ett digitalt verktyg och en metod så att man oavsett vana och sätt att uttrycka sig ska kunna dela med sig av sina erfarenheter. Deltagarna kan skicka in sitt material på valfritt sätt, exempelvis texter, videoinspelningar eller teckningar.

De insamlade berättelserna publiceras sedan digitalt och i tryckta antologier.

En redaktör ger stöd, råd och hjälp att bearbeta de berättelser som ingår i de tryckta antologierna.

Projektet håller också workshops online, där du kan få tips och stöd för att utveckla din berättelse.

För mer information

Kontakta gärna projektledaren Marian Bergroth om du vill veta mer.
E-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se