Rapport klar för undersökningen “Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”

Tillsammans med HSO Skåne har vi genomfört en enkät bland skåningarna för att ta reda på mer om hur de använder och uppfattar e-hälsotjänster. Nu är rapporten publicerad!

Detta är huvudrapporten för undersökningen “Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Undersökningen har genomförts av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) och oss på uppdrag av Region Skåne. Tillsammans med stort ideellt engagemang från en rad olika organisationer och personer inom den skånska funktionsrätts-rörelsen.

Rapport Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa, pdf-fil, öppnas i ny flik