Statistikwebbplats för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har vi har utvecklat en webbplats, dels för att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt dels för att göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden. Utvecklad i samarbete med Axess Lab.

Vi publicerar även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Om du vill veta mer så hör gärna av dig till oss, info@begripsam.se

Statistikwebbplats, “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Dokumentation av utvecklingen av en tillgänglig statistikwebbplats för undersökningens data, pdf, öppnas i ny flik

Axess Lab, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik