Film från Stefan Johanssons disputation 22 november

Fredagen den 22 november disputerade Stefan Johansson på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Stefan är numera teknologie doktor.

Film från disputationen

Om du vill läsa avhandlingen

Avhandlingen heter ”Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society”.

Ladda ner avhandlingen, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik