Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Vår undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter är nu klar.

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vår undersökning ger en mer nyanserad bild.

Vi har fått in svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I vår rapport kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Det har resulterat i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter.

Rapporter och delrapporter, länk till annan sida

Resultat av undersökningen, länk till annan sida

Reportage och intervjuer från SVT, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

 

Andel i procent, personer med olika diagnoser som inte tycker att internet är svårt. Personer med språkstörning, afasi, dyskalkyli och utvecklingsstörning hör till de grupper som tycker att internet är svårast.