Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga.

Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang.

I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar.

Samarbete

Kulturens bildningsverksamhet (projektägare) Axess lab och Begripsam. Finansieras av Arvsfonden. Projektet pågår mellan 2019-2021.