Hur funkar kollektivtrafiken under pandemin?

Har du åsikter om hur kollektivtrafiken fungerat under pandemin?

Oavsett om du har åkt mer, mindre eller inte alls under pandemin vill vi gärna höra vad du tycker!

Vi söker dig som har någon funktionsnedsättning.

Du kan välja hur du vill delta:


1. Svara på vår enkät digitalt, via den här länken

2. Be oss ringa upp och göra en intervju
Kontakta Viktor Johansson om du vill bli intervjuad:
E-postadress: ViktorJ98@hotmail.com
Telefon 070 767 20 46
Viktor Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Få enkäten på papper

Kontakta Sonia Gunnarsdotter om du vill få en enkät på papper:
E-postadress: sonia.gunnarsdotter@begripsam.com

Telefon 070-6186285

Vi gör undersökningen på uppdrag av myndigheten Trafikanalys.

Tipsa gärna andra som du tycker borde vara med i den här undersökningen!