Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Vi har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer.

Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr är det kort om tid. Trafikanalys ska rapportera till regeringen redan den 25 januari. Vi kommer att låta enkäten ligga öppen en längre tid och gör en egen rapport för senare publicering.

Men ska vi hinna få med material till avrapporteringen i januari så behöver vi få in ditt svar innan den 18 januari klockan 18.00.

Undersökning om kollektivtrafik, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik