Utbildning smartare möten och handläggning genom digitalisering

Det finns flera skäl till varför socialt arbete och arbete med att hjälpa människor ur svåra situationer kan vinna på att digitaliseras. Med att digitaliseras menar vi inte att digitala processer och apparater ska ta över. Vi menar att det arbete som utförs människor emellan kan vinna på att en tredje aktör – den digitala tekniken – kommer in i spelet.

Utbildningen bygger på det prisbelönade projektet Smartare möten – effektivare uppföljning. Projektet byggde på ett forskningssamarbete mellan KTH, Begripsam och Stockholms stad. Projektet har involverat personer i hemlöshet, men metoden kan även användas inom alla verksamheter där man möter olika slags brukare/klienter.

Utbildning och handbok kan delas upp på flera olika sätt, som en teoretisk utbildning eller både teori och praktik.

Utbildning smartare möten och handläggning genom digitalisering, länk till mer information