Individuellt anpassade utställningar – ett samarbete med KTH och Tekniska museet

Projektet ska utveckla ett digitalt hjälpmedel som underlättar för besökare med olika kognitiva funktionsvariationer att besöka och uppskatta utställningar på museer eller andra offentliga miljöer. Med hjälp av sensor- och positionerings-teknik kommer systemet att känna till varje besökares position, och upplevelsen vid de olika utställningsstationerna kommer att kunna göras skräddarsydd för den besökarens profil. Målet är att alla, oavsett kognitiv funktionsvariation, ska kunna uppskatta och tillgodogöra sig innehållet i utställningen.

I projektet kommer vi att arbeta med Tekniska Museets kommande utställning “Människa-maskin” som ett testfall.

Begripsam ansvarar för användarmedverkan för att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten som vi använder när vi utvecklar systemet också tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Samarbete

Kungliga tekniska högskolan (KTH),  avdelningen för Tal, musik och hörsel och Tekniska museet i Stockholm.

Projektet finansieras via Vinnovas utlysning om innovativa digitala hjälpmedel och pågår mellan april 2019–september 2020.