Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Barn och unga på biblioteket

De flesta barn och unga har ett stort behov av att biblioteken är kognitivt tillgängliga.

Barn och unga är ofta känsligare än vuxna för nya intryck. De har heller inte erfarenheten med sig att tolka och förstå biblioteksrummet och skyltar. Dessutom ska barn- och ungdomsavdelningar även fungera för de vuxna som är med i sällskap. Det gör utmaningen att skapa ett bra bibliotek ännu större.

Begripsam erbjuder därför en utbildning som tydliggör skillnader och behov för barn och ungdomar på bibliotek, samt ger exempel på bra biblioteksrum för alla.

Vi går igenom bland annat

  • Ljus
  • Ljudöverföring
  • Placering av hyllor och möbler
  • Utformning och placering i bibliotekslokalen
  • Gränser och barriärer
  • Utrymme och skyltar för skor, kläder, barnvagnar
  • Lugna ytor i kontrast med aktiviteter
  • Toaletter
  • Skyltning, bilder/symboler

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Utbildningsledare

Karin Forsell och Tommy Hagström är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.