Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Inventera ditt bibliotek

Vad kan du göra för att öka den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek? Vad kan du göra direkt? Vad kräver planering och budget?

Begripsam erbjuder en kombination av en inventering och utbildning. Tillsammans med ditt bibliotek fördjupar vi kunskaperna om kognitiva svårigheter och sådant som underlättar. Vi jobbar tillsammans, med målet att göra ditt biblioteksrum mer funktionellt, tryggare och mer välkomnande för alla besökare.

Digital inventering

Tre delar

1. Teori
Del 1 är en föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar.
Vi diskuterar bland annat följande frågor:

 • Vad krävs för att så många som möjligt ska kunna nyttja biblioteket.
 • Hur är en bra ljusmiljö, ljudmiljö?
 • Vad krävs av skyltningen?
 • Vad är viktigt i samband med att en lånar och lämnar?
 • Hur fungerar möten; fysiska, skriftliga och digitala?
 • Vilken typ av tolktjänst kan jag anlita?
 • Hur skapas rutiner för att jobba med tillgängligheten kontinuerligt?

Vi ger konkret kunskap för att skapa ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek och öppnar ögonen för sådant som kan upplevas problematiskt och hindrande.


Vi avslutar del 1 med en genomgång av uppgiften inför del 2. Deltagarna får information om hur de ska göra inventeringen, mejladress och datum för att mejla bilderna i god tid i förväg.

2. Inventering
Inför del 2 har deltagarna inventerat sitt bibliotek och mejlat bilder till kursledaren. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar, och kopplar inventeringen till fördjupad kunskap om kognitiv tillgänglighet på biblioteket.

Vi avslutar del 2 med en genomgång av uppgiften inför del 3.
Deltagarna får information om hur de ska göra inventeringen, mejladress och datum för att mejla bilderna i god tid i förväg.

3. Förbättring
Inför del 3 har deltagarna gjort en förbättring för att öka tillgängligheten på sitt bibliotek, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar.

Sedan diskuterar vi dessa förbättringar och eventuella problem ni kan ha stött på samt har tid för frågor och funderingar.

​Två delar

1. Teori
Del 1 är en föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar.
Vi diskuterar bland annat följande frågor:

 • Vad krävs för att så många som möjligt ska kunna nyttja biblioteket.
 • Hur är en bra ljusmiljö, ljudmiljö?
 • Vad krävs av skyltningen?
 • Vad är viktigt i samband med att en lånar och lämnar?
 • Hur fungerar möten; fysiska, skriftliga och digitala?
 • Vilken typ av tolktjänst kan jag anlita?
 • Hur skapas rutiner för att jobba med tillgängligheten kontinuerligt?

Vi ger konkret kunskap för att skapa ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek. Vi avslutar del 1 med en genomgång av uppgiften inför del 2.

2. Inventering
Inför del 2 har deltagarna “inventerat” sitt bibliotek och mejlat bilder till kursledaren. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar.

Deltagarna får information om hur de ska göra inventeringen, mejladress och datum för att mejla bilderna i god tid i förväg.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Utbildningsledare

Karin Forsell och Tommy Hagström är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.