Artikeln publicerades 21 februari 2022

Mötandebildning

Utbildningen handlar om mänskliga möten där ni möter besökare som har kognitiva funktionsnedsättningar.

Traditionellt kallas dessa utbildningar för bemötandeutbildningar. Men i ett bemötande finns det en maktposition. Vi vill vända oss bort från det perspektivet.

Utbildningen består av en praktiskt och en teoretisk del.

  • I den praktiska delen möter deltagarna personer med olika funktionsnedsättningar. Mötet sker utan instruktioner och förberedelser.
  • Efter mötet blir det diskussioner om hur det gått, vad kan bli bättre, hur skapar vi det goda mötet?

Utbildningen tar cirka 3 timmar. Vi kan komma till dig eller mötas digitalt.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Karin Forsell och Tommy Hagström är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.