Artikeln publicerades 3 februari 2022

Skyltar på bibliotek

Vill du lära dig att skriva och utforma skyltar som är tillgängliga och begripliga för så många som möjligt?

Under utbildningen pratar vi om att

  • planera skyltning
  • formge skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten
  • skriva skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten
  • placera skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten

Vi går också igenom

  • vad en tillgänglig och begriplig skylt är, enligt lagen
  • varför det är viktigt med tillgängliga skyltar
  • för vem det är viktigt med tillgängliga skyltar

Vi utgår från ditt biblioteks behov av skyltar, och visar och jobbar med konkreta exempel.

Utbildningen innehåller både teori och kortare övningar.

Vi skräddarsyr gärna upplägg på utbildningen, för att göra den så konkret och användbar som möjligt.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Karin Forsell och Tommy Hagström är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.