Digital tillgänglighet

Alla offentliga webbplatser, appar och dokument ska vara tillgängliga för alla. Det gäller sedan 2019. Och från 2025 träder Tillgänglighetsdirektivet i kraft. Direktivet säger att alla nya produkter och tjänster till konsumentmarknaden ska vara tillgängliga

Syftet är förstås att skapa ett mer inkluderande samhälle och öka allas möjlighet till ett självständigt liv.