Lättläst svenska

Lär dig att skriva lättläst svenska och nå ut med dina texter till fler!

Många människor har svårt att ta till sig texter
även om de är skrivna enligt riktlinjerna för klarspråk.
Det gäller både personer med lässvårigheter
och personer utan lässvårigheter.

Texter som skrivs på lättläst svenska gör nytta för alla.
Och gäller det samhällsinformation specifikt
är det lag på att informera vårdat, enkelt och begripligt.

Texter på lättläst svenska är kortfattade och har ett enkelt språk.
Typografi och bilder är viktiga komplement
för att skapa texter på lättläst svenska.

Utbildningen tar upp

  1. Målgrupper för lättläst svenska.
  2. Skillnaden mellan klarspråk och lättläst.
  3. Grunderna för att skriva lättläst svenska.
  4. Tillgänglig formgivning.
  5. Vikten av att välja rätt bilder, symboler och ikoner.
  6. Exempel från både webb, inbjudningar, skyltar, sociala medier… (baserade på era egna texter)

Vi gör även konkreta övningsuppgifter (baserade på era egna texter).

Våra lättlästutbildningar kan ha olika form,
från en enstaka timme till en kurs om 5 tillfällen x 2,5 timmar.

Minst två tillfällen är oftast väldigt effektivt.
Då kan deltagarna använda de nya kunskaperna efter tillfälle ett,
och kanske mejla in texter som de får feedback på.
Och så befäster och fördjupar vi kunskaperna
samt reder ut frågor och funderingar tillfälle två.

Omfattningen beror förstås på deltagarnas förkunskaper,
hur många som deltar och ambitionsnivå.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Karin Maria Forsell är en journalist
som har specialiserat sig på tillgänglighet och språkvård.
Karin har mer än tjugo års erfarenhet
av att skriva, analysera, bearbeta och hålla utbildningar
om att skriva klarspråk och lättläst svenska.