Sociala medier - tillgänglighet

Vill du lära dig att publicera tillgängliga poster i sociala medier? Att få dina poster på Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube... att inkludera fler läsare/tittare?

Under utbildningen pratar vi om

  • Bilder, alt-texter, bildbeskrivningar
  • Filmer, undertextning, syntolkning, teckenspråkstolkning, direkttextning, textversioner

Vi går också igenom

  • hur innehållet i de olika kanalerna kan presenteras så att fler kan ta del av det
  • specifika funktioner i de olika kanalerna

Vi utgår från din verksamhets kunskapsbehov och visar och jobbar med konkreta exempel från din egen verksamhet.

Utbildningen innehåller både teori och kortare övningar.

Vi skräddarsyr upplägget på utbildningen, för att möta dina behov på bästa sätt.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Karin Forsell är expert på digital och kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att föreläsa och hålla utbildningar.