Klarspråk och tillgängligt språk

Vill du utveckla ditt skrivande? Vill du kunna skriva effektiva, informativa och enkla texter?

Vi kan lära dig mer om

  • varför det är viktigt att skriva “vårdat, enkelt och begripligt”, enligt Språklagen
  • riktlinjerna för klarspråk
  • hur du formger texter för att öka läsbarheten och begripligheten
  • konkreta verktyg som omedelbart gör dina texter enklare.

Begripsam erbjuder skrivutbildningar på olika nivåer. Grundutbildningar eller fördjupningar, beroende på önskemål och förkunskaper.

Och vi skräddarsyr alltid upplägget
, så att utbildningen ska bli så användbar som möjligt. Vi utgår från din verksamhets texter, och visar och jobbar med konkreta exempel.

Våra utbildningar innehåller både teori och kortare övningar, enskilt och i grupper.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Karin Maria Forsell, är en journalist som har specialiserat sig på tillgänglighet och språkvård. Karin har mer än tjugo års erfarenhet av att skriva, analysera, bearbeta och hålla utbildningar om klarspråk och lättläst svenska.