Nätpedagogiska metoder på Digijag centers kurser

Är du intresserad av att prova DigiJag eller få exempel på vilka nätpedagogiska metoder vi har utvecklat?
Då är du välkommen att delta i DigiJag Centers öppna kurser. Kurserna genomförs digitalt i Zoom.

Det är kostnadsfritt att vara med men anmälan är bindande.
Uteblir du utan att meddela det, tar vi ut en administrativ avgift på 500 kronor.

Antalet platser är begränsade.

Kursledare och kontakt

Kerstin Gatu
Telefon 070 2570062
E-postadress kerstin.gatu@morafhsk.se

Prenumerera på Digijag centers nyhetsbrev

Skicka din e-postadress till nyhetsbrev.kompetenscenter@begripsam.se

Din e-postadress är den enda uppgiften vi sparar om dig.