Nätpedagogiska metoder på Digijag centers kurser

Är du intresserad av att prova DigiJag eller få exempel vilka nätpedagogiska metoder vi utvecklat? Då är du välkommen att delta i DigiJag Centers öppna kurser. Kurserna genomförs digitalt i Zoom.

Det är kostnadsfritt att vara med men anmälan är bindande. Uteblir du utan att meddela det, tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr.

Antalet platser är begränsade.

Kursledare och kontakt

Har du frågor kan du ringa eller mejla Kerstin Gatu:
telefon 070 2570062 eller
e-postadress: kerstin.gatu@morafhsk.se

Prenumerera på Digijag centers nyhetsbrev

För att börja prenumerera så skicka din e-postadress till nyhetsbrev.kompetenscenter@begripsam.se

Din e-postadress är det enda vi uppgiften vi sparar om dig.