Skapa tillgängliga enkäter

Vi erbjuder en utbildning med både teori och praktik som ger dig kunskap att skapa tillgängliga enkäter.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen och du får i uppgift att testa att göra egna enkäter mellan kurstillfällena.

Beskrivning av utbildningen:

  • Vad behöver du tänka på för att en enkät ska bli tillgänglig?
  • Varför ska enkäter vara tillgängliga?
  • Praktisk genomgång av enkätverktyg.
  • Statistik och analys.
  • Uppföljning.
  • Sprida och marknadsföra enkäter.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare

Stefan Johansson, VD för Begripsam och teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet, är kursledare. Stefan har djup kunskap om och lång erfarenhet av tillgängliga enkätverktyg och undersökningar.