Smartare möten och handläggning genom digitalisering

Denna utbildning bygger på det prisbelönade projektet Smartare möten – effektivare uppföljning.

Projektet ”Smartare möten” gick ut på att ta reda på hur smarta prylar kan hjälpa personer som är hemlösa.

Det finns flera skäl till varför socialt arbete och arbete med att hjälpa människor ur svåra situationer kan vinna på att digitaliseras. Med att digitaliseras menar vi inte att digitala processer och apparater ska ta över. Vi menar att det arbete som utförs människor emellan kan vinna på att en tredje aktör – den digitala tekniken – kommer in i spelet.

Teoretisk utbildning

Innehåll

 • Bakgrund
 • Varför arbeta med digitalt stöd?
 • Metodbeskrivning
 • Teknikens roll – vad kan tekniken göra?
 • Nya och förändrade roller
 • Personalens kompetens och utveckling
 • Ekonomi och budget
 • Teoretiska grunder

Prova-på-möte – praktisk träff

Vi träffar personal och utbildar personal att använda digitalisering som en hjälp för strukturen. Detta är en praktisk utbildning där deltagarna lär sig att använda olika smarta prylar och teknik som underlättar vardagen för många olika grupper.

Beroende på kompetensen hos deltagarna så kommer vi att skräddarsy innehållet. Men i grova drag kommer vi att gå igenom

 • Smarta prylar och teknik som ger bättre vardagsstruktur, till exempel påminnelser, kalender, kalla till möten, hur ordna ett webbmöte
 • Tips om olika användbara appar

Bakgrund

Projektet pågick under 2015 – 2016 i samarbete med

 • KTH
 • socialförvaltningen i Stockholms stad
 • Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
 • konsultföretaget Funka
 • finansiär: Post- och telestyrelsen, PTS.

Projektet fick mycket positiv uppmärksamhet och var en av finalisterna i tävlingen Guldlänken 2016. Samma år fick Bandhagshemmet St Julianpriset, som är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Kursledare