Inventera tillgängligheten

Vill du få en nulägesbild av hur tillgänglig din verksamhet, dina lokaler, din webbplats eller din text är?

Låt våra experter hjälpa dig. Vi går metodiskt igenom olika områden och redovisar dem sedan antingen i en workshop eller en rapport.

Vi ger förslag till förbättringar och kan hjälpa dig att prioritera vad som är viktigast att ta tag i.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13