Projekt

Vi på Begripsam är både projektägare och samarbetspartner i många spännande och olika projekt. Det kan vara inom forskning eller att ta fram innovativa lösningar.

Här kan du läsa mer om pågående projekt.

Pågående projekt

 • Hemlös men inte rådlös

  11 januari 2022

  Syftet med projektet är att ge hemlösa personer stöd och hjälp, både med digitala lösningar och mänskligt stöd, att få möjlighet att förkorta sin tid…

 • Hinder och möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) för politiskt deltagande

  8 januari 2022

  I den empiriska delen av projektet studerar vi ett världsunikt och prisbelönt tillgänglighetsinitiativ, Mitt val, som utvecklats av Studieförbund…

 • Läsfest–hitta din bok

  1 december 2021

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), och särskilt måttlig IF, står till stor del utanför litteraturen. Målgruppen behöver inspiratio…

 • Relationer som funkar

  24 februari 2021

  Relationer som funkar är ett treårigt, nationellt projekt som ska underlätta för personer med LSS-beslut att skapa, fördjupa och vårda nära relatione…

 • Digisen

  15 februari 2021

  Projektets syfte är att bättre rusta äldre personer att använda digitala lösningar. Vi vill också etablera en modell så att PRO kan ge medlemmarna bä…

 • Svenskarna med funktionsnedsättning och internet–analys

  1 februari 2021

  Detta projekt är ett komplement till 2021 års datainsamling, som Begripsam finansierar med egna medel. Projektet kommer att genomföra en kompetensutv…