Individuellt anpassade utställningar

Projektet ska utveckla ett digitalt hjälpmedel som underlättar för besökare med olika kognitiva svårigheter att besöka och uppskatta utställningar på museer eller andra offentliga miljöer.

Projekttid: 2019–2020
Finansiär: Vinnova
Projektägare: Tekniska museet
Samarbetspartner: KTH (avdelningen för tal, musik och hörsel), Tekniska museet samt Liquid

Med hjälp av sensor- och positionerings-teknik kommer systemet att känna till varje besökares position, och upplevelsen vid de olika utställningsstationerna kommer att kunna göras skräddarsydd för den besökarens profil. Målet är att alla, oavsett kognitiv funktionsvariation, ska kunna uppskatta och tillgodogöra sig innehållet i utställningen.

I projektet kommer vi att arbeta med Tekniska Museets kommande utställning “Människa-maskin” som ett testfall.

Begripsam ansvarar för användarmedverkan för att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten som vi använder när vi utvecklar systemet också tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.