Texter, bearbetning och korrekturläsning

Vi har lång erfarenhet av att bearbeta och redigera texter.
Vi får ofta i uppdrag att förenkla svåra texter till klarspråk och lättläst svenska.

Vi forskar också om vad som gör texter tillgängliga och får på så sätt ständigt ny kunskap om hur vi kan göra texter mer tillgängliga för alla.

En textbearbetning handlar om att både se över helheten som disposition, logik och tonalitet samt detaljer som stavning, grammatik och meningsbyggnad.

Det handlar också om att formge till en tillgänglig struktur, med exempelvis bra rubriker och mellanrubriker samt listor som lyfter fram viktig information.

Den färdiga bearbetade text kan skilja sig en del från originaltexten.

En textredigering eller korrekturläsning håller sig närmare originaltexten. Men även vid textredigering och korrekturläsning går vi igenom texten ord för ord och granskar innehåll, struktur och disposition.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Konsult

Karin Maria Forsell, är en journalist som har specialiserat sig på tillgänglighet och språkvård. Karin har mer än tjugo års erfarenhet av att skriva, analysera, bearbeta och hålla utbildningar om klarspråk och lättläst svenska.

Innehålls­struktur