23 april 2024

Digital kognitiv tillgänglighet

Dator på ett skrivbord. Genererad av AI.

Tisdag 23 april, 14.00 - 16.00

Välkommen till en utbildning som innehåller både teori och att prova att utvärdera digitala tjänster.


Du får

  • fakta om vad som krävs för att skapa digital kognitiv tillgänglighet
  • lära dig Begripsams metod för att utvärdera digitala tjänster.
  • prova att själv utvärdera en eller flera webbplatser/e-tjänster
  • en checklista för digital kognitiv tillgänglighet

Innehåll

  1. Digital tillgänglighet
    Till exempel hur bilder, länkar, typsnitt, färger och navigation fungerar bäst för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
  2. Begripsams metod för att utvärdera digitala tjänster, Barrier Walkthrough.
  3. Utvärdera i grupp
  4. Diskussion gemensamt efter grupparbetet

Kursledare

Karin Maria Forsell, är tillgänglighetsexpert och journalist med fokus på digital kognitiv tillgänglighet Karin har mer än tjugo års erfarenhet av att skriva, analysera, bearbeta och hålla utbildningar om tillgänglig publicering och om att skriva klarspråk och lättläst svenska.

Dag: Tisdag 23 april 2024
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Digitalt via Zoom (du får en länk när du anmäler dig)
Kostnad: 1 895:-, plus moms

Max 15 deltagare.
Sista anmälningsdag 20 april 2024.

Villkor för utbildningar

Anmälan