Bibliotek, röd stor träbyggnad.Biblioteksutveckling

Lär dig mer om kognitiv tillgänglighet på bibliotek! Vi håller utbildningar och seminarier online via Zoom eller på plats, om det finns möjlighet. Vi kan anpassa alla våra fysiska inventeringar till digitala inventeringar och utbildningar.

Just nu erbjuder vi följande utbildningar:

 1. Inventera ditt bibliotek – två eller tre delar
 2. Barn och ungdomar på bibliotek
 3. Kunskapsöversikt över kognitiv tillgänglighet på Sveriges folkbibliotek
 4. Mötandebildning – hur får vi till bra möten på biblioteket?
 5. Metoder för att arbeta med tillgänglighet på bibliotek
 6. Utforma tillgängliga skyltar

 

1. Inventera ditt bibliotek – digital utbildning

Det här är en grundläggande utbildning för att skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek. Vad kan du göra för att öka den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek? Vad kan du göra direkt, vad kräver planering och budget?

Begripsam erbjuder en kombination av en inventering och utbildning. Tillsammans med ditt bibliotek fördjupar vi kunskaperna om kognitiva svårigheter och sådant som underlättar. Vi jobbar tillsammans, med målet att göra ditt biblioteksrum mer funktionellt, tryggare och mer välkomnande för alla besökare.

Vi utgår från bilder på ditt bibliotek, genom att deltagarna på kursen gör en egen “inventering” och i förväg skickar bilder till oss. Bilder och text ska illustrera något att diskutera på kursen. Det kan vara ett problem, en lösning, något bra eller något dåligt.

Utbildning och inventering – tre delar

 1. Teori
  Del 1 är en föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar, vilka behoven är och vad som krävs för att så många som möjligt ska kunna nyttja biblioteket. Hur är en bra ljusmiljö, ljudmiljö? Vad krävs av skyltningen? Vad är viktigt i samband med att en lånar och lämnar? Hur fungerar möten; fysiska, skriftliga och digitala? Vilken typ av tolktjänst kan jag anlita? Hur skapas rutiner för att jobba med tillgängligheten kontinuerligt? Vi besvarar dessa och många andra frågor, och ger konkret kunskap för att skapa ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek. Vi avslutar del 1 med en genomgång av uppgiften inför del 2.
 2. Inventering
  Inför del 2 har deltagarna “inventerat” sitt bibliotek och mejlat bilder till kursledaren. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar. Vi avslutar del 2 med en genomgång av uppgiften inför del 3.
 3. Förbättring
  Inför del 3 har deltagarna gjort en förbättring för att öka tillgängligheten på sitt bibliotek, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar.
  Sedan diskuterar vi dessa förbättringar och eventuella problem ni kan ha stött på samt har tid för frågor och funderingar.

 

Utbildning och inventering – två delar

 1. Inventering
  Inför del 1 har deltagarna “inventerat” sitt bibliotek och mejlat bilder till kursledaren. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar. Vi avslutar del 1 med en genomgång av uppgiften inför del 2. (Deltagarna får information om hur de ska göra inventeringen, mejladress och datum för att skicka in bilderna i god tid i förväg.)
 2. Förbättring
  Inför del 2 har deltagarna gjort en förbättring för att öka tillgängligheten på sitt bibliotek, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar.
  Vi diskuterar förbättringarna och eventuella problem ni kan ha stött på samt har tid för frågor och funderingar.

———————————————————

2. Barn och ungdomar på bibliotek

De flesta barn och unga har ett stort behov av att biblioteken är kognitivt tillgängliga. De är ofta känsligare än vuxna för nya intryck och de har inte erfarenheten med sig att tolka och förstå biblioteksrummet och skyltar. Dessutom ska barn- och ungdomsavdelningar även fungera för de vuxna som är med i sällskap. Det gör utmaningen att skapa ett bra bibliotek ännu större. Begripsam erbjuder därför en utbildning som tydliggör skillnader och behov för barn och ungdomar på bibliotek, samt ger exempel på bra biblioteksrum för alla.

Vi går igenom bland annat

 • Ljus
 • Ljudöverföring
 • Placering av hyllor och möbler
 • Utformning och placering i bibliotekslokalen
 • Gränser och barriärer
 • Utrymme och skyltar för skor, kläder, barnvagnar 
 • Lugna ytor i kontrast med aktiviteter
 • Toaletter
 • Skyltning, bilder/symboler

———————————————————

3. Kunskapsöversikt över kognitiva funktionsnedsättningar

På uppdrag av Kulturrådet har vi genomfört en kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi presenterar de viktigaste resultaten och diskuterar hur ni kan agera på ditt bibliotek.

Rapport kognitiv tillgänglighet på bibliotek, länk till pdf-dokument, öppnas i ny flik

———————————————————

4. Mötandebildning – hur får vi till bra möten på biblioteken?

Många människor känner sig osäkra på vilka begrepp som kan eller bör användas och hur man ska möta personer med funktionsnedsättning. Vi reder ut dessa begrepp och ger möjlighet att fråga och diskutera.

Vår mötandebildning har en praktisk och en teoretisk del.

———————————————————

5. Metoder för att arbeta med tillgänglighet på bibliotek

Vi går igenom ett antal metoder och arbetssätt som gör att ni kan få fart på arbetet med tillgänglighet.

———————————————————

Utbildningsledare

Karin Forsell och Tommy Hagström, experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.

Erfarenhet

Under flera år nu har vi gjort inventeringar och föreläsningar på bibliotek runt om i hela landet.Vi har sett stora förändringar på kort tid, där biblioteken snabbt ökat den kognitiva tillgängligheten. Vi har träffat bland annat Malmö stad, Kungsbacka, Kävlinge, Ekerö, Göteborg, Stockholms stadsbibliotek (Kista, Vällingby, Östermalm, Årsta samt Telefonplans bibliotek), Eslöv, Lessebo och Kristianstad, Bollnäs, Biblioteksföreningen Västerbotten, Uppsala, Södertälje och Trosa.

Kontakt

Hör av dig till Louise Tengstrand så berättar hon mer!
louise.tengstrand@begripsam.com