Lär dig mer om kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Vi håller utbildningar och seminarier  online och på plats. Vi har anpassat våra fysiska inventeringar till en digital inventering och utbildning.

Under 2019 och 2020 har vi genomfört inventeringar och föreläsningar på flera olika bibliotek, bland annat Malmö stad, Kungsbacka, Kävlinge, Ekerö, Göteborg, Stockholms stadsbibliotek (Kista, Vällingby, Östermalm, Årsta samt Telefonplans bibliotek), Eslöv, Lessebo och Kristianstad.

Inventera ditt bibliotek – digital utbildning

Grundläggande utbildning för att skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek

Vad är det som gör att vissa miljöer känns rätt och andra fel? Vad kan du göra för att förbättra den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek?

Vi har pandemi-anpassat den fysiska inventeringen och utvecklat den till en kombination av en digital inventering och utbildning. Tillsammans med ditt bibliotek kan vi fördjupa oss i både kognitiva svårigheter och sådant som underlättar. Deltagarna skickar i förväg  in bilder med en förklarande text från sitt eget bibliotek. Bilden och texten ska illustrera något som du vill att vi diskuterar på kursen. Det kan vara ett problem, en lösning, något bra eller något dåligt.

Utbildning och inventering – tre tillfällen

 1. En teoretisk föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande. Konkreta råd och tips för ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek.
 2. Deltagarna har i förväg mejlat bilder från sina bibliotek. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar. (Vi skickar en checklista med instruktioner om vilka bilder du ska ta.)
 3. Till det tredje tillfället ska du som deltagare ha gjort en förbättring av något problem på sitt bibliotek, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar.
  Sedan diskuterar vi dessa förbättringar, problem ni kan ha stött på med mera.

Utbildning och inventering – två tillfällen

 1. Deltagarna har i förväg mejlat bilder från sina bibliotek. Vi diskuterar och analyserar det bilderna visar. (Vi skickar en checklista med instruktioner om vilka bilder du ska ta.)
 2. Till det andra tillfället ska du som deltagare ha gjort en förbättring av något problem på sitt bibliotek, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar.
  Sedan diskuterar vi dessa förbättringar, problem ni kan ha stött på med mera.

Utbildningsledare

Karin Forsell och Tommy Hagström som båda är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.

Exempel på andra utbildningar och föreläsningar riktade till bibliotek

Här nedan är ett urval av våra utbildningar och föreläsningar.  Vi skräddarsyr våra föreläsningar efter dina behov och önskemål.

Kontakta oss för offert.

 • Resultat av kunskapsöversikt över kognitiva funktionsnedsättningar

På uppdrag av Kulturrådet har vi genomfört en kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi presenterar de viktigaste resultaten och diskuterar vad ni kan göra på ditt bibliotek.

Rapport kognitiv tillgänglighet på bibliotek, länk till pdf-dokument, öppnas i ny flik

 • Mötandebildning – vad ska jag säga? Hur ska jag vara?

Det finns en stor osäkerhet om vilka begrepp som kan eller bör användas och hur man ska möta personer med funktionsnedsättning. Vi reder ut dessa begrepp och det finns möjligheter att diskutera.

Vår mötandebildning har en praktisk och en teoretisk del.

 • Metoder för att arbeta med tillgänglighet

Vi går igenom ett antal metoder och arbetssätt som gör att ni kan få fart på arbetet med tillgänglighet.

 • Digital delaktighet

Under 2019 har vi gjort en ny undersökning med enkäten “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” för att ta reda på mer om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet. Nya resultat och insikter.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, länk till rapporter från 2019

Kontakt

Hör av dig till Louise Tengstrand för prisförslag.
E-post: louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon: 0701 47 53 13