Utbildning smartare möten och handläggning genom digitalisering

Det finns flera skäl till varför socialt arbete och arbete med att hjälpa människor ur svåra situationer kan vinna på att digitaliseras. Med att digitaliseras menar vi inte att digitala processer och apparater ska ta över. Vi menar att det arbete som utförs människor emellan kan vinna på att en tredje aktör – den digitala tekniken – kommer in i spelet.

Det kommer att bli allt svårare att leva ett fungerande liv som medborgare i Sverige utan att vara digitalt inkluderad. Individer som är digitalt exkluderade kommer att ha svårt att uträtta tjänster och ärenden, ta del av information, kommunicera och mycket som vi kan koppla till demokratiska och mänskliga rättigheter. Allt oftare kommer vi att upptäcka att det smidigaste och enklaste är något digitalt. Allt oftare kommer vi att upptäcka att det enda sättet är digitalt. Att stå utanför detta kommer att vara svårt och stigmatiserande.

Denna utbildning bygger på det prisbelönade projektet Smartare möten – effektivare uppföljning. Projektet byggde på ett forskningssamarbete mellan KTH, Begripsam och Stockholms stad. Projektet har involverat personer i hemlöshet, men metoden kan även användas inom alla verksamheter där man möter olika slags brukare/klienter.

Teoretisk utbildning

Vi kan komma till er, ordna utbildning i våra lokaler eller via länk.

Innehåll

 • Bakgrund
 • Varför arbeta med digitalt stöd?
 • Metodbeskrivning
 • Teknikens roll – vad kan tekniken göra?
 • Nya och förändrade roller
 • Personalens kompetens och utveckling
 • Ekonomi och budget
 • Teoretiska grunder

Dokumentation

 • handbok i digitalt stöd
 • mallar som är fria att använda, till exempel bedömningsinstrument och självskattningsformulär

Målgrupp: chefer, handläggare, personal inom social och äldreomsorg, men även bibliotekspersonal och kundcenter.

Tid: 2,5 timmar inklusive paus

Pris: 20 000 kronor, moms samt eventuella rese- och logikostnader tillkommer.

Endast köp av handbok och mallar, pris 5 000 kr. Levereras i word-format.

Prova-på-möte – praktisk träff

Vi träffar personal och utbildar personal att använda digitalisering som en hjälp för strukturen. Detta är en praktisk utbildning där deltagarna lär sig att använda olika smarta prylar och teknik som underlättar vardagen för många olika grupper.

Beroende på kompetensen hos deltagarna så kommer vi att skräddarsy innehållet. Men i grova drag kommer vi att gå igenom

 • Smarta prylar och teknik som ger bättre vardagsstruktur, till exempel påminnelser, kalender, kalla till möten, hur ordna ett webbmöte
 • Tips om olika användbara appar

Målgrupp: personal inom vård- och omsorgsboende, äldreboenden men även bibliotekspersonal och kundcenter. Max 12 – 15 personer per träff. Detta tillfälle kan också användas till djupare utbildning av några personer hos er. Då kan de vara teknikcoacher/digitala vaktmästare som i sin tur kan utbilda fler i organisationen.

Tid: 2,5 timmar inklusive paus

Pris: 20 000 kronor, moms samt eventuella rese- och logikostnader tillkommer

Heldag teori + praktik

Vi kommer till er och genomför en heldag där vi varvar teori och praktik. Ni får möta personer som själva tagit sig ur socialt utsatta situationer och där den ökade digitala kompetensen spelat en stor roll. Denna dag blir en kombination av de båda tidigare beskrivna utbildningarna.

Pris 35 000 kronor, moms samt eventuella rese- och logikostnader tillkommer

Bakgrund

Utbildningen och föreläsningen bygger på projektet ”Smartare möten” som gick ut på at ta reda på hur smarta prylar kan hjälpa dig om du är hemlös. Det var ett projekt under 2015 – 2016 tillsammans med  Kungliga Tekniska högskolan, KTH, socialförvaltningen i Stockholms stad, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH och företaget Funka. Post- och telestyrelsen, PTS, var finansiär.

Projektet fick mycket positiv uppmärksamhet och var en av finalisterna i tävlingen Guldlänken 2016. Samma år fick Bandhagshemmet St Julianpriset, som är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Artiklar om Smartare möten

Artikel och intervju med Stefan Johansson i KTH magazine den 18 januari 2018, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Smart teknik för hemlösa, länk till SmartSthlm, öppnas i ny flik