Fysisk inventering

Vi kan  genomföra en inventering av dina lokaler eller utomhusmiljö. Det kan till exempel vara bibliotek, teater, kontor men också lekparker eller allmänna utemiljöer.

Vi utgår från Plan- och Bygglagen 2010:900 och Boverkets föreskrifter (BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi har även med perspektiv för kognitiva och psykiska krav.

Du får en skriftlig och muntlig rapport med förslag på förbättringsåtgärder.

Vid en inventering går vi igenom:

  • bibliotekets gemensamma ytor
  • utlåningsdisk
  • publika toaletter
  • entré
  • trappor/hiss om det finns
  • ljud- och ljusmiljö

Det är en fördel om en eller flera personer från din organisation kan vara med under inventeringen. Då är det möjligt att diskutera förbättringar på plats. Tommy har lång erfarenhet av att göra inventeringar av den fysiska miljön.

Pris: 25 000 kr exklusive moms, eventuella rese- och logikostnader tillkommer

Kontakt

Kontakta Tommy Hagström om du vll veta mer, telefon 073 591 91 73.