Fysisk inventering

Vi kan inventera dina lokaler eller utomhusmiljö. Till exempel bibliotek, teater, kontor men också lekparker eller allmänna utemiljöer.

Vi utgår från Plan- och Bygglagen 2010:900 och Boverkets föreskrifter (BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi har även med perspektiv för kognitiva och psykiska krav.

Du får en skriftlig och muntlig rapport med förslag på förbättringsåtgärder.

Vid en inventering går vi igenom:

  • lokalens gemensamma ytor
  • informationsdisk
  • publika toaletter
  • entré
  • trappor/hiss om det finns
  • ljud- och ljusmiljö

Det är en fördel om en eller flera personer från din organisation är med under inventeringen. Då är det möjligt att diskutera förbättringar på plats.

Vi har lång erfarenhet av att göra inventeringar av den fysiska miljön.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand om du vill veta mer,

louise.tengstrand@begripsam.com