Tre träffar om tillgänglighet

“Tre träffar om” är en metod som kan användas både för att ta fram tillgänglighetsbrister inom organisationen eller för att ta fram riktlinjer inom tillgänglighet. Vi använder det också som en av våra metoder när vi gör användartester.

Konceptet “Tre träffar om…” innebär att vi träffar samma grupp av personer (helst en mix av anställda och ledning/chefer) tre gånger inom loppet av fem – sex veckor. Mellan mötena jobbar vi med förslag och synpunkter som kommit upp och dessa utgör sedan utgångspunkten för nästa möte. På det sättet driver vi processen snabbt fram under en relativt kort tid.

Vi räknar med att en träff är en halvdag, dvs tre timmar. Resultatet av träffarna dokumenteras och de förslag som kommer fram prioriteras tillsammans med deltagarna.

Kvaliteten på materialet som kommer fram vid fler träffar blir bättre än om man har en träff, fler deltagare kan ge synpunkter.

Aktiviteterna genomförs med metoder utvecklade i Begripsams olika projekt för deltagande aktionsforskning. I dessa aktiviteter har Begripsam utvecklat metoder som dels har sin grund i folkbildning och dels har sin grund i evidensbaserad forskning om delaktighet i design-, innovation- och utvecklingsprocesser.