Artikeln publicerades 23 augusti 2023

Ny rapport: Frasanpassat radfall - Gör det texter lättare att läsa och förstå?

Frasanpassat radfall - gör det lättlästa texter enklare att läsa och förstå

"Korta rader med medvetna radbrytningar kan underlätta läsningen!"

Välkommen att ta del av en ny undersökning om läsbarhet i lättlästa texter.

Undersökningen har vi gjort på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Totalt deltog 66 personer undersökningen. Personerna hade måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning, svenska som andra språk eller ingick i en liten kontrollgrupp.

Deltagarna fick läsa, diskutera och ta ställning till vilket format på lättlästa texter de föredrog; med frasanpassat radfall eller med vanliga, korta rader.

Resultatet var tydligt. Majoriteten i samtliga grupper föredrog texterna satta med frasanpassat radfall.


Ladda ner rapporten