Om oss

Vi på Begripsam AB har som mission att göra samhället mer tillgängligt.

Vi heter Begripsam för att vårt mål är att

 • samhället ska begripa att människor är olika,
  med olika behov. Vi vill särskilt synliggöra människor med kognitiva funktionsnedsättningar.
 • samhället ska vara begripligt för alla människor.
  Vi vill påverka alla som utvecklar tjänster,
  tar fram information eller skapar standarder.

Det här jobbar vi med:

 • Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
 • Vi bedriver egen forskning inom flera områden.
 • Vi håller föreläsningar, utbildningar samt leder workshops.
 • Vi gör tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande.
 • Vi driver egna projekt och medverkar i projekt i samarbete med andra.
 • Vi inventerar lokaler och utvecklar lokaler och verksamheter så att de blir både kognitivt och fysiskt tillgängliga för alla.
 • Vi är aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
 • Vi är både en förening och ett bolag.