Om oss

Tolv runda bilder med människor. Illustration.

Vi på Begripsam AB är tolv kunniga, engagerade och glada personer som brinner för att förbättra världen.

Vår mission är att göra samhället mer tillgängligt.

Vi vill bidra till universellt utformade produkter och tjänster som tillgodoser alla människors behov:

  • Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
  • Vi bedriver egen forskning inom flera områden.
  • Vi utvecklar, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops.
  • Vi gör regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande.
  • Vi driver egna projekt och medverkar i projekt i samarbete med andra.
  • Vi är experter på att inventera lokaler och utveckla dem så att de blir både kognitivt och fysiskt tillgängliga för alla.
  • Vi är aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Vi är både en förening och ett bolag.