Vi är Begripsam.

Vi är både en förening och ett bolag.
Tillsammans gör vi samhället mer tillgängligt.

Vi är experter på digital och fysisk tillgänglighet, med fokus på kognition.

Vår mission är att

  • samhället ska begripa att människor är olika, med olika behov
  • samhället ska vara begripligt för alla människor.
En grupp människor samt texten "Om alla får vara med blir det bättre". Illustration.

Aktuellt