Vi är Begripsam.

Vi är experter på digital och fysisk tillgänglighet.

Vårt fokus är främst kognition.
Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar, förstår och kan hantera intryck och information.

Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.

Vi är både en förening och ett bolag.
Tillsammans gör vi samhället mer tillgängligt.

En grupp människor samt texten "Om alla får vara med blir det bättre". Illustration.

Aktuellt