Person vid en datorSvenskarna med funktionsnedsättning och internet 2021

Just nu gör vi ännu en undersökning om hur personer med funktionsnedsättning använder internet.

Var med och berätta hur du tycker att det fungerar med datorer, smarta telefoner, hjälpmedel och annat som har med internet att göra.

(Enkäten har ännu inte något slutdatum. Troligen är den öppen till oktober.)

Klicka på länken för att öppna enkäten:
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – undersökningen 2021, enkät, öppnar i ny flik

Information om tidigare undersökningar


Välkommen till Begripsam!

Vi arbetar för att bidra till universellt utformade produkter och tjänster som tillgodoser alla användares behov.

  • Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
  • Vi forskar, utvecklar, gör användningstester, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops.
  • Vi är aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Vi gör regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande. Just nu enbart digitalt – och det går minst lika bra!
  • Vi driver egna projekt och medverkar i projekt i samarbete med andra.
  • Vi är experter på att inventera bibliotek och utveckla dem så att de blir både kognitivt och fysiskt tillgängliga för alla.

Vi … ja, vi kan förstås inte beskriva allt vi gör, så hör av dig så tar vi en pratstund!

Filmbeskrivning:
I filmen förklarar Tommy Hagström hur människor med funktionsnedsättning kan liknas vid kanariefåglar. Tidigare användes kanariefåglar vid gruvdrift. Kanariefåglarna sändes in i gruvhålorna förväg och kontrollerade att gruvorna var säkra och funktionella. I liknelsen noterar Tommy att personer med funktionsnedsättning ofta får samma funktion. De rapporterar om brister i miljöer, både digitala, och fysiska. Och när bristerna rättas till blir det bättre för alla människor.

Jobba med oss!

Vi söker dig som har egna erfarenheter av  funktionsnedsättningar. Vill du vara med och jobba med oss? Arbetet sker både individuellt och i grupper. Vi möts via telefon, via webben eller så ses vi. Välkommen att vara med och påverka samhället.

Samhällsinformation under pandemin – för alla?

Begripsam har undersökt hur samhällsinformationen fungerat för personer med funktionsnedsättning under coronapandemin. Vi har nu sammanställt undersökningen i en rapport och kan tyvärr presentera ett resultat som visar på stora brister.

Här hittar du rapporten samt mer information om undersökningen.

SIS - Standard developer 2021