Hur funkar kollektivtrafiken under pandemin?

Tunnelbanestation.

Begripsam undersöker hur personer med funktionsnedsättning har upplevt kollektivtrafiken under pandemin.

Vi söker dig som har någon funktionsnedsättning och som vill berätta hur ditt resande påverkats under pandemin.

Har du rest mer, mindre eller inte alls?

Undersökning om kollektivtrafiken under pandemin

Kalender med 24 luckor

Nytt år och ljusare tider vi har,
men DigiKog-kalendern finns kvar!

 

Kalendern lär ut hur du gör rätt
när du skapar en tillgänglig e-tjänst, ett formulär
eller en blankett!

DigiKog-kalendern

Information om Covid-19, bildstöd

Begripsam forskar!

Covid-19 och den pågående pandemin
– hur har informationen fungerat?

Var med i vårt forskningsprojekt! Berätta hur du tycker att informationen om Covid-19 har fungerat. Tycker du att informationen har varit lätt eller svår att komma åt, lätt eller svår att förstå? Du kan också bidra med förslag på hur informationen kan bli bättre i framtiden.

Var med i gruppdiskussioner eller en personlig intervju!
Kontakta Sonia Gunnarsdotter:
Telefon: 070-6186285
E-postadress: sonia.gunnarsdotter@begripsam.com

Eller svara på vår enkät om Covid-19

 

Mer information om projektet Covid-19

Karin Forsell och Inger Rålenius diskuterar funktioner i Skatteverkets tidrapporteringssystem. Inger saknar talsyntes och möjligheten att tala in sina kommandon.Jobba med oss!

Vi söker dig som har egna erfarenheter av  funktionsnedsättningar till vår testpanel. Vill du vara med och jobba med oss? Arbetet sker på olika sätt, både individuellt och i grupper. Vi möts via telefon, via webben eller så ses vi. Välkommen att vara med och påverka samhället.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, rapport

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Resultatet av 2019-2020 års undersökning är klar. Vi kan konstatera att den digitala klyftan tyvärr ökar. Ett av alla problem är att många inte kan identifiera sig digitalt.

Här hittar du alla rapporter från undersökningen.

SIS - Standard developer 2021