Vi är Begripsam.

Vi är både en förening och ett bolag.
Tillsammans gör vi samhället mer tillgängligt.

En grupp människor samt texten "Om alla får vara med blir det bättre". Illustration.

Aktuellt