Artikeln publicerades 16 februari 2024

Läs unika, intressanta rapporter om digitalisering i Sverige

Person som håller i ett hjärta och en mobiltelefon. Illustration

Undrar du hur internet fungerar för personer som har någon svårighet, funktionsnedsättning eller diagnos som gör att internet kan upplevas krångligt?

Nu kan du ta del av tre övergripande rapporter och 10 rapporter som visar läget för olika grupper.

Gruppindelningen är gjord efter analyser av forskargruppen CoDeAc, där Begripsam är med. Den utgår från de 50 olika svårigheter, funktionsnedsättningar och diagnoser där användningen av internet kan försvåras.

Du hittar också en rapport för vår jämförande kontrollgrupp som består av personer som inte har funktionsnedsättning.

Läs och sprid!

Det är viktiga underlag för viktiga beslut om digitalisering i samhället.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, SMFOI