Forskning

Elever på kursen Anpassad IT, Mora folkhögskola

Medforskare: elever på kursen Anpassad IT, Mora Folkhögskola.

Forskning är så mycket mer än diagram och tabeller. Vi forskar för att vi vill förändra samhället. För att åstadkomma förändring eller för att veta om något har ändrats behövs ofta ny kunskap.

Och vi vill att de som är berörda också ska vara med i forskningen.

För att alla ska kunna vara med arbetar vi med metoder som möjliggör deltagande. Våra grundtankar om hur forskning ska bedrivas har vi hittat i Deltagande aktionsforskning (Participatory Action Research) och Participatory Design. Eftersom många som är med i vår forskning har funktionsnedsättning har vi anpassat dessa metoder så att de blir mer tillgängliga.

Vi vill att vår forskning ska utgå från demokratiska och etiska värden. På en övergripande nivå betyder det att vi hämtar vägledning från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som vetenskaplig teori och metod har vi hittat inspiration i Value Sensitive Design. För att bli mer konkreta har vi tagit fram ett eget etiskt ramverk.

Pågående forskning

Just nu är vi inblandade i följande forskning:

  • Forskningsprogrammet CoDeAc. Inom programmet pågår CoDeAc: eHälsa och CoDeAc: Covid. Det är också inom detta program som vi driver SMFOI, Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Programmet leds av Catharina Gustavsson, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.
  • Hinder och möjligheter, ett projekt om valdeltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet leds av Jonas Hultin Rosenberg vid Uppsala universitet.
  • Hemlösa och smart teknik, där vi undersöker hur enkel och billig teknik kan underlätta för den som är hemlös.
  • Varför händer inget? Mia Larsdotters doktorandprojekt om hur samhället i princip är positivt till att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som vem som helst men att det med nuvarande takt skulle ta typ 200 år att komma dit.
  • Intellektuell funktionsnedsättning och det digitala samhället. Inom detta forskningsområde är vi med i det europeiska projektet DigiID Plus och så forskar vi om DigiJag.


Kontakt

Vill du veta mer?
Skriv dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!