Forskningsområden

Vi forskar om hur vi med hjälp av design kan skapa ett samhälle för alla. Vi är särskilt intresserade av hur personer med kognitiva svårigheter lättare ska kunna delta i det digitala samhället.

Vi är också intresserade av att förstå mer om varför samhället inte är bättre på att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara med.

Vårt övergripande forskningsområde handlar om begriplighet och vad som gör det enklare att vara medborgare i ett samhälle, deltagare i en gemenskap, kund i en affärsrelation eller i vilket sammanhang som helst.

Vi forskar inom området Människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction). Samspelet mellan oss människor och våra datorer kan påverkas med hjälp av design. Vi ser det som att det är möjligt att utforma, designa, en värld som är tillgänglig för alla. För att göra det behövs fokus på tillgänglighet (accessibility) och universell utformning.

Vi forskar också mer generellt om samhälle och samhällsförändring genom att undersöka vad det är som formar vad som vid en viss tidpunkt är rådande tänkande eller vad som anses bör göras eller är möjligt att göras.

Vi forskar också om begripligt språk och hur information kan göras mer begriplig.