Medveten radbrytning eller frasanpassat radfall?

Hur kan en skribent underlätta läsningen för läsaren genom att medvetet bryta rad på ett smart sätt?

Begripsam forskar om hur så kallat frasanpassat radfall fungerar i lättlästa texter.

Vi gjorde ett första delprojekt åren 2021-2023.
Våra målgrupper var

  • personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
  • personer som håller på att lära sig svenska

Vi upptäckte att en klar majoritet gillar och föredrar frasanpassat radfall, alltså när ”rader bryts medvetet”. Det vill säga när en ny mening börjar på ny rad, eller när en lång mening bryts så att läsaren kan läsa en del i taget.

Begreppet ”frasanpassat radfall” är dock problematiskt på flera sätt.

Vi har exempelvis sett att frasanpassat radfall kan innebära att en rad bryts efter bara ett eller ett par ord. Och då verkar det inte vara någon hjälp för läsaren. Det tycks helt enkelt inte finnas någon regel för vad som är en fras. Det är också ett namn som är svårt att förstå, och krångligt att säga. Därför har vi börjat kalla metoden medveten radbrytning.

Men syftet med frasanpassat radfall och medveten radbrytning är i grunden samma:
Att ge läsaren möjlighet till paus mellan raderna och att skapa en mer överskådlig text.

Fakta

Vi gjorde delprojekt 1 på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

MTM ville ta reda på hur frasanpassat radfall fungerar i lättlästa böcker.

Undersökningen pågick 2021-2023

Försida till rapporten Frasanpassat radfall - gör det lättlästa texter lättare att läsa och förstå?