Forskare

Forskning är en viktig del av Begripsams arbete. Vi drivs av nyfikenhet och viljan att förändra.

Just nu finansierar vi Mia Larsdotters doktorandstudier. Det gör vi med egna medel och med bidrag från forskningsprogrammet CoDeAc.

Tidigare har vi finansierat Stefan Johanssons doktorandstudier.