Medforskare och testare

Begripsams uppdrag och forskning bygger på samarbete med många olika medforskare och testare. Vi ser det som att vi utforskar världen tillsammans.

I många av våra forskningsprojekt är samskapande och deltagande metoder helt centrala. Vi tycker oftast att det blir bäst om man kan arbeta tillsammans och ge alla möjligheter att bidra till viktig forskning. Detta påverkar också vilken forskning vi väljer att engagera oss i.

Till varje projekt rekryteras grupper av personer som ska vara med. Vilka det är beror på projektets syfte.

Fast grupp av medforskare

Mora folkhögskola och kursen Anpassad IT är en viktig kontakt och tillsammans har vi genomfört en rad olika projekt och tester. Personer som deltagit i kursen erbjuds att bli medforskare i en grupp som leds av Stefan Johansson. Gruppen träffas flera gånger om året för att diskutera aktuella frågor, testa saker eller undersöka saker.

Medforskare berättar

Intervju med Tania Laserna, en av Begripsams experter och medforskare