Varför finansierar vi forskning?

En del av de pengar vi tjänar investerar vi i forskning. Det gör vi för att det är viktigt, för att det är roligt och för att vi kan.

Vi tycker att det saknas forskning inom viktiga områden. Det är inte alltid det går att få finansiering av sådan forskning via anslag. Därför investerar Begripsam egna pengar i forskning. Med den kunskap som kommer fram kan vi utveckla nya produkter och tjänster. Men vi forskar också för att det är roligt. Begripsam drivs av nyfikenhet och viljan att förändra. Då blir det svårt att inte forska!

Vi ser det också som att vi tar ett samhällsansvar. Om vi har råd att bidra till forskning så vill vi göra det.