Mia Larsdotter

Mia Larsdotter

Foto: Simon Holender

Mia Larsdotter är industridoktorand vid Centrum för Rehabiliteringsteknik, Certec, LTH/ Lunds Universitet.

Med Per-Olof Hedvall som huvudhandledare studerar hon funktionshinderfrågor och funktionshinderforskning i relation till medborgarskap, samhällsstruktur och maktprocesser.

Arbetstiteln lyder “Why nothing ever changes” (”Varför ingenting ändras”) – Vad är det som står i vägen för samhällsförändringar?

Mia har en gedigen bakgrund i såväl den ideella funktionshinderrörelsen som studier och yrkesarbete inom vård och assistans, foto och journalistik.

Hon har arbetat på korttidsboende för barn med omfattande stödbehov samt som reporter, fotograf och redigerare för dagspress, fackpress och medlemstidningar inom funktionsrättsrörelsen, och har bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt på teman som strukturell diskriminering i Litauen.

Hennes akademiska grundämne är Sociologi, samt språkstudier och en magisterexamen i Handikappvetenskap.

Den breda erfarenheten är också ingången till forskningsuppdraget.

– I mitt arbete har jag under närmare 30 år sett samma frågor ställas om och om igen: Hur är det att leva med … Hur förbättrar vi … Hur ska vi lösa problemet med … Vi behöver mer kunskap om… Jag undrar vad det är som står i vägen för genomförandet. Varför förlorar inte frågorna så småningom sin relevans? funderar Mia Larsdotter.

Mia har egen levd erfarenhet av, som hon uttrycker det, ”såväl innanför som utanförskap”, vilket blir en tillgång i forskarstudierna.

– Att i ett rätt spretande CV få användning av varenda liten grej, det är häftigt! ”It all makes sense”. Ja, till och med hålen i CV:t har plötsligt blivit värdefulla. Min livserfarenhet visar att en individ sällan är antingen utanför eller inräknad i samhället och att samhällsposition inte är ett statiskt förhållande. Vad som kan påverka förändringar i social position, eller hindra dem, är vad jag vill utforska, säger Mia Larsdotter.

Forskarutbildningen finansieras av och sker inom ramen för anställningen på Begripsam och med stöd från Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.

Kontakt

Mia Larsdotter
mia.larsdotter@begripsam.com