Konferens: Deltagarbaserad forskning om funktionshinder
– möjligheter och utmaningar

KritFunk är ett svenskt nätverk för studier och forskning om funktionshinder. KritFunk ordnade en digital konferens den 12:e maj 2022.

Deltagarbaserad betyder att personer med funktionsnedsättning är med i alla delar av forskningen, i forskargruppen.

  1. Konferensen hade två syften:
    Att öka kunskapen om olika metoder för att forska om funktionshinder.
  2. Att forskare och personer från organisationer för funktionsrätt skulle träffas och prata och lära sig av varandra.

På den här sidan hittar du dokumentation från konferensen. I form av:

Filmer

Vid konferensen filmades föreläsningarna och du hittar filmerna här.

Anja Werner

Kristin Björnsdóttir och Ragnar Rain Smára

Sally Whitney, Katy Evans, Kirsty Liddiard

Sara Earle