Föreningar, demokrati och pandemi

Nu pågår två forskningsprojekt, som undersöker hur funktionshinderrörelsens verksamhet påverkats under covid-pandemin. Båda projekten har beviljats anslag av Forte och kommer att pågå under tre år med start 2022.

Som en del av projekten skickade vi ut en enkät till samtliga förbund och deras föreningar inom den svenska funktionshinderrörelsen. Vi fick in 883 svar som nu håller på att analyseras.

Varje förbund kommer att kunna få en egen rapport som visar vad deras föreningar/distrikt har svarat.

Mer information om projekten

De två forskningsprojekten:

  • Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen, under ledning av Julia Bahner vid Lunds universitet. Övriga medverkande forskare är Stina Melander Lunds universitet och Oskar Krantz, Malmö universitet.
  • Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi, under ledning av Catharina Gustavsson vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna. Övriga medverkande forskare är Stefan Johansson och Mia Larsdotter från Begripsam och Karl Gummesson, Region Dalarna.

Begripsam är samarbetspartner till båda projekten och vi kommer att sköta det praktiska kring enkätutskick och insamling av svar.

Här kan du läsa mer om projektet Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi Pdf, 186.7 kB..

Innehålls­struktur